Bli medlem

For å bli medlem i NTNUs alumninettverk må du aktivere din profil i vår alumniportal.
Medlemskapet er gratis, og når du har aktivert profilen og har blitt medlem, kan du begynne å dra nytte av fordelene nettverket gir.

Aktiver deg med ditt navn (som student) og fødselsdato: